Polityka prywatności

I. Dane osobowe

§ 1

 1. W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu sklepu mega-sport.pl.
 2. Użytkownik w celu dokonania zakupu oferowanych towarów przez właściciela sklepu lub podmiot obsługujący sklep za pośrednictwem sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu za pośrednictwem sklepu mega-sport.pl. Bez podania wymaganych przez administratora danych osobowych zakup nie będzie możliwy.
 4. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z właścicielem sklepu lub podmiotem obsługującym sklep są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 5. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest w zależności od rodzaju usługi właściciel sklepu lub podmiot obsługujący sklep, zwani dalej „Administratorem”.
 2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Od dnia 25.05.2018 r. użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja zamówień za pośrednictwem sklepu mega-sport.pl. Dane osobowe użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

§ 5

Administrator na podstawie udzielonej przez użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

II. Pliki cookies

§ 7

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
 • prawidłowego działania sklepu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do preferencji użytkownika,
 • zapamiętania indywidualnych preferencji użytkownika,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

§ 8

 1. Administrator informuje także użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

§ 9

Administrator informuje użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

III. Środki techniczne stosowane przez Administratora

§ 10

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@mega-sport.pl

 

Administratorem danych jest sklep Mega-sport z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 21, którego właścicielem jest Wiesław Żuliński

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będę miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Dane będą przetwarzane do realizacji zamówienia złożonego poprzez sklep mega-sport.pl.

Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci informacji o promocjach, nowościach oferowanych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do realizacji zamówienia poprzez sklep mega-sport.pl. Bez podania danych osobowych realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting sklepu, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.